Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kartykont/domains/kartykontrolne.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 293

Program do zautomatyzowanego zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium zgodnym z ISO 17025 | ISO 15189 | GLP

Program 3SIGMA

3SIGMA jest programem dzięki któremu w wygodny sposób utworzą Państwo karty kontrolne do nadzorowania metod badawczych w swoim laboratorium. Program posiada wbudowane moduły statystyczne, które umożliwiają przeprowadzenie zautomatyzowanej oceny bieżącej i końcowej kart bez samodzielnego wykonywania pracochłonnych obliczeń matematycznych i statystycznych. Program został opracowany stricte z myślą o jego wykorzystaniu w środowisku laboratoryjnym - akredytowanych laboratoriach badawczych i wzorcujących pracujących zgodnie z normą ISO 17025, laboratoriach medycznych pracujących wg normy ISO 15189, laboratoriach przyzakładowych stosujących zasady GLP. Program wykorzystuje funkcjonalności pakietu Microsoft Excel (zbudowany jest w oparciu o makra VBA), dzięki czemu personel laboratorium znający podstawową obsługę Excel nie musi uczyć się od podstaw obsługi całkowicie nowego, specjalistycznego oprogramowania. Program posiada polską wersję językową. Aby zapewnić przejrzystość programu i łatwość jego obsługi, umieszczono w nim jedynie te funkcjonalności, które są najczęściej wykorzystywane w środowisku laboratoryjnym:

KARTY KONTROLNE

Dostępne do utworzenia rodzaje kart kontrolnych: karta średniej (X), karta pojedynczych obserwacji (xi), karta rozstępu (R). Karty kontrolne uzupełnią Państwo z dowolnego komputera podłączonego do wspólnej sieci informatycznej swojego laboratorium.

TESTY KONFIGURACJI

Program wykonuje zautomatyzowaną ocenę bieżącą karty kontrolnej wg ośmiu kryteriów określonych w normie „PN-ISO 8258 Karty kontrolne Shewharta” (mogą Państwo dowolnie włączyć/ wyłączyć sprawdzanie każdego z warunków).

TEST Q-DIXONA

W zależności od ilości danych w serii, program dobiera odpowiednie wzory testu Q-Dixona i wykonuje obliczenia, a w przypadku zidentyfikowania wartości odstającej/odstających, wskazuje które dane zaleca się pominąć podczas dalszej oceny statystycznej.

TEST F-SNEDECORA

Podczas oceny końcowej karty program automatycznie wykonuje test F-Snedecora i w zależności od jego wyniku: udostępnia do dalszej analizy danych test t-Studenta lub test C-Cochrana i Coxa, wskazuje rekomendacje nt aktualizacji granic działania kolejnej karty.

TEST T-STUDENTA

Test t-Studenta wskazuje rekomendacje nt potrzeby aktualizacji linii centralnej dla kolejno tworzonej karty kontrolnej. Wykonanie testu jest w pełni zautomatyzowane.

TEST COCHRANA-COXA

Test Cochrana-Coxa jest wykonywany zamiast testu t-Studenta, gdy wariancje między ostatnimi kartami różnią się istotnie statystycznie. Tutaj również – działanie jest w 100% zautomatyzowane.

AKTUALIZACJA KARTY

Program w zautomatyzowany sposób wykreśla kolejną kartę kontrolną – przy wyborze opcji aktualizacji granic działania i linii centralnej, wszystkie obliczenia program wykonuje za Państwa.

ARCHIWUM KART

Program przechowuje w formie elektronicznej wszystkie zakończone karty kontrolne – ułatwia ich odszukiwanie, pozwala odstąpić od drukowania kart.

Program 3SIGMA KARTY KONTROLNE posiada cechy i funkcje niezbędne do pracy w środowisku laboratorium akredytowanego. Przeczytaj jakie funkcje przygotowaliśmy dla usprawnienia pracy Twojego laboratorium:

W jaki sposób udoskonalić prowadzenie kart kontrolnych w laboratorium?

"Musi być wygodnie, zgodnie z wymaganiami ISO 17025 / ISO 15189 / GLP"

Od samego początku gdy zaczęliśmy prace na programem było dla nas oczywiste, że musimy zapewnić nie tylko zgodność z wymaganiami ISO 17025 oraz ISO 15189, ale musimy zadbać również o maksymalną wygodę i prostotę obsługi programu.

  • Karta kontrolna tworzona jest w mniej więcej 1 minutę. Przeprowadzenie oceny bieżącej karty (testów konfiguracji) zajmuje około 3 sekund. Przeprowadzenie pełnej końcowej oceny statystycznej karty i utworzenie kolejnej karty kontrolnej zajmuje mniej niż 1 minutę.

  • Program wykonuje zautomatyzowaną ocenę bieżącą karty wg normy PN-ISO 8258 Karty kontrolne Shewharta i informuje o nietypowych konfiguracjach występujących na karcie.

  • Program wykonuje test Q-Dixona, F-Snedecora, t-Studenta / Cochrana-Coxa i komunikuje wnioski wynikające z testów.

  • Program posiada sprawdzone formuły obliczeniowe oraz funkcje operacyjne. Użytkownik, ani Administrator programu nie posiadają dostępu do wprowadzonych formuł obliczeniowych, wartości krytycznych tablic statystycznych itp.

Rodzaje kart kontrolnych

Program 3SIGMA umożliwia zautomatyzowane tworzenie trzech rodzajów kart - karty kontrolnej średniej (karta X-średnie), karty kontrolnej pojedynczej obserwacji (xi) oraz karty kontrolnej rozstępu (karta R).

Karta kontrolna średniej

Karta kontrolna wartości średnich (karta X-średnie) jest kartą, na którą w postaci punktu nanoszona jest wartość średnia z wykonywanych pomiarów kontrolnych. Wartość średnia nanoszona na kartę zostanie obliczona z 2, 3, 4 lub 5 wyników pomiarów wpisywanych do formularza danych znajdującego się obok wykreślonej karty.
Jest to jedna z najczęściej stosowanych kart kontrolnych w laboratoriach badawczych.

karta kontrolna pojedynczych obserwacji

W przypadku karty pojedynczych obserwacji (xi) jako punkt nanoszona jest na kartę wartość pojedynczego wykonywanego pomiaru kontrolnego. Kartę pojedynczych obserwacji stosuje w sytuacji gdy wynik umieszczany na sprawozdaniu z badania jest wynikiem pojedynczego badania.
Jest to prawdopodobnie najczęściej stosowana karta kontrolna w środowisku laboratoryjnym.

Karta kontrolna rozstępu

Karta kontrolna rozstępu (karta R) jest kartą, na którą jako punkt nanoszony jest rozstęp z analizy powtarzanej, czyli różnica między największą a najmniejszą wartością pomiaru. Karta rozstępu służy w laboratorium do monitorowania precyzji (powtarzalności) pomiaru i jest najczęściej prowadzona równolegle z kartą wartości średniej (kartą X-średnie).
Jest kartą najrzadziej stosowaną w laboratoriach badawczych, wzorcujących i medycznych.

Opinie o programie

Oprogramowanie do tworzenia kart kontrolnych, prowadzenia oceny bieżącej i końcowej kart kontrolnych, otwierania zapisanych w archiwum kart, wymaga zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz programu Microsoft Excel. Oprogramowanie 3SIGMA KARTY KONTROLNE działał zarówno w przypadku Excel w wersji stacjonarnej (Excel zainstalowany na komputerze), jak i Excel działającego "w chmurze" (przy wykupionej usłudze Office 365).

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close